Funkcia / vlastnosť     LISO NASO ROOM BOOKING KLEEO / DESK BOOKING
Všeobecné
Hosting služby  Áno  Áno  Áno
Zobrazenie stavu pomocou 3 farieb  Áno  Áno
Správa zasadacích miestností
Okamžitá rezervácia miestnosti  Áno Áno
Plánovanie rezervácie miestnosti  Áno  Áno
Upravenie schôdzky  Áno  Áno
Check-in  Áno Áno
Check-out  Áno Áno
Predlženie prebiehajúcej schôdzky  Áno Áno
Ukončenie prebiehajúcej schôdzky  Áno Áno
Nahlásenie nefunkčného vybavenia  Áno Áno
Oprava nefunkčného vybavenia  Áno Áno
Režim spánku  Áno  Áno
Prehľad vybavenia miestnosti  Áno  Áno
Konfigurácia zo smart telefónu  Áno
Vrátane montáže na stenu aj sklo  Áno Áno
Multi jazykové prostredie vrátane češtiny  Áno  Áno
Prepnutie jazyka počas používania  Áno
Základné analytické nástroje  Áno Áno
Vyhľadanie miestnosti  Áno Áno  Áno
Identifikácia pomocou PIN / RFID  Áno Áno Áno
Synchronizácia s osobným kalendárom  Áno Áno Áno
Informačný panel miestností  Áno
Mobilná aplikácia Room Booking  Áno Áno
Rozšírené analytické a štatistické nástroje  Áno  Áno
Objednávka občerstvenia Áno
Rezervácia zdieľaných pracovných miest (Desk Booking)
Okamžitá rezervácia stolu  Áno
Plánovaná rezervácia stolu  Áno
Úprava rezervácia stolu  Áno
Rezervácia stolu pomocou QR kódu Áno
Check-in k stolu  Áno
Check-out od stolu  Áno
Automatický check-in pomocou senzoru Áno
Mobilná aplikácia Áno
Analytické nástroje a štatistika Áno
Nájsť kolegov Áno
Interaktívne plány miestností a poschodí Áno
Podporované systémy
Microsoft 365 Áno Áno
Microsoft Exchange 2019 / 2016 / 2013 Áno
Google Workspace Áno
IBM/Lotus Domino Smartcloud Áno
IBM/Domino 8.5.3 or later Áno