NovoDS Studio je hlavnou aplikáciou pre všetky Vaše potreby s NovoDS- od vytvárania zoznamov skladieb a zverejňovania obsahu až po plánovanie prehrávania a správu zariadení. Jeho intuitívne používateľské rozhranie umožňuje každému vytvoriť obsah bez predchádzajúcej skúsenosti s programovaním.

DS Playlist

September-03-20181
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie pre vytváranie obsahu – nevyžaduje sa programovacie zručnosti
 • 36 vstavaných šablón na označenie pre jednoduché vytváranie obsahu alebo si vytvorte vlastné v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Podpora širokého spektra dynamického obsahu, od textu, zvuku, fotografií, videoklipov až po webové stránky, kalendár Google, Twitter, RSS, počasie, streaming IP a YouTube atď.
 • Synchronizácia obsahu médií automaticky zo vzdialeného úložiska (Dropbox, Google Drive, OneDrive, FTP atď.)

DS Plánovanie

September-03-12018
 • Vytváranie plánu prehrávania hodinovo, denne, týždenne alebo mesačne
 • Zadávanie trvania prehrávania a dátum začatia / ukončenia
 • Používanie rozvrhu na jednotlivé zariadenie alebo skupinu zariadení

DS Zariadenia

September-03-2018-3
 • Centralizovaná správa zariadení cez sieť
 • Aktualizovanie obsahu cez káblové alebo bezdrôtové siete
 • Konfigurácia nastavení zariadenia z centrálneho počítača
 • Sledovanie stavu prehrávania zariadenia pomocou funkcie Vzdialená snímka

Viac informácií o softvéry NovoDS Studio nájdete na www.novods.com, kde si môžete stiahnuť aj skúšobnú verziu.