Vzdelávanie

Technológia hlasovacích zariadení je intuitívna a jednoduchá a umožňuje učiteľovi digitalizovať dáta študentov a to ako vo výučbe tak aj vo chvíli zhromažďovania údajov. Funkcionalita umožňuje učiteľovi položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení alebo pomocou webu – použitím mobilných zariadení ako napr. smartfón, tablet, notebook.

Výučbová technológia je navrhnutá tak , aby sa dosiahla vynikajúca úroveň zapojenia študentov do výučby s podmanivým výkladom, ktorý zanecháva dlhotrvajúci dojem aj mimo triedu . Technológia hlasovacích zariadení podporuje výučbu teórie a je dokázané, že jej použitím sa dosiahne zlepšenie kľúčových ukazovateľov úspešnosti študentov ako sú schopnosť zapamätania si, zúčastnenia sa a motivácia.

ŠPIČKOVÝ

HLASOVACÍ SOFTVÉR TURNINGPOINT

TurningPoint web posúva funkčnosť hlasovacích zariadení aj na rozhranie cloud – viazaný s vlastným účtom (na mobilných zariadeniach typu Android alebo iOS). K dispozícii je ako pre prezentujúceho tak aj pre zúčastnených. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje , eliminuje manuálne procesy a zároveň dodáva jedinečnosť do pracovného procesu.

TurningPoint desktop spolu s hlasovacími jednotkami a prijímačom tvorí komplexný celok hlasovacieho systému. Možnosť výberu hlasovania v PowerPointe, cez ľubovoľnú aplikáciu alebo individuálne. Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov.

Hlasovanie v PowerPointe

Hlasovanie kdekoľvek

Individuálne hlasovanie

INŠPIRUJTE ŠTUDENTOV K VZDELÁVANIU

Náš ľahko použiteľný interaktívny softvér na hlasovanie pomáha učiteľom identifikovať pokrok študentov zbieraním údajov v triede i mimo nej

Zapojenie každého študenta

Minimálna záťaž pre učiteľa

Kreatívne výučbové prostredie

Motivácia a ľahšie pochopenie

Hlasovacie jednotky alebo smartfóny

Na mieste alebo dištančne

 

TYPY HLASOVACÍCH ZARIADENÍ

Vreckové hardvérové jednotky umožňujú študujúcim poskytnúť cenný vstup a učiteľom zachytiť dôležité dáta s možnosťou intuitívnej a okamžitej odozvy.

response-card-rf-lcd1

Response Card RF LCD

response_lt

Response Card LT

mobilne

Mobilné

 

KONTAKTUJTE NÁS